Dotacja 2

 

Dofinansowanie w ramach Projektu Modele Biznesowe

Tytuł projektu: Wzmocnienie wizerunku oraz zdobycie nowych klientów krajowych
i zagranicznych przez firmę KADRSON Joanna Łabeńska 

Wartość projektu: 112 910,00 zł

Cel projektu: Wzmocnienie wizerunku oraz zdobycie nowych klientów krajowych
i zagranicznych

Planowane efekty: Zdobycie nowych klientów na nowych rynkach (Niemcy, Austria)